Hur går det till i praktiken?
 

Vi använder enbart naturgödsel som i första hand är producerat på vår egen gård, i andra hand från någon närliggande gård. Odlingen sker på små arealer i hagar och bergsmarker och håller på så vis landskapet öppet.

Det är viktigt att jorden mår bra, därför odlar vi i växtföljd. Det innebär t ex att ena året odlar vi potatis, nästa år odlar vi morötter på det ställe där potatisen odlades och året därefter får samma åker vara gräsvall. Det motverkar ogräs och skadedjur samt förhindrar att jorden tröttas ut.

Även djuren ska må bra. De får gå ute mycket. På våren får kalvar, kultingar, lamm osv först komma till ett välkomstbete. Det är ett nytt bete som t ex plöjts och såtts året innan. Vi försöker också låta olika djurslag beta växelvis eftersom det motverkar parasiter hos djuren. Foder till djuren odlar vi själva och om det behövs köper vi in ekologiskt odlat foder. Det är viktigt att djuren får utföra sina naturliga beteenden.

När vi levererar varor till butik försöker vi samordna våra transporter så mycket som möjligt. Här finns mer att göra och vi arbetar på att bli ännu bättre på det.

 

Nöden har ingen lag.
Tidigt vårbruk på en otillgänglig åkerplätt.