Medlemsföretag
 

Ekologisk odling sker utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja ekologiskt producerad mat bidrar du till en bättre miljö och ett öppet landskap med biologisk mångfald.

Ekologiska lantbrukare med omsorg om dig och naturen.

Målsättningen för oss ekologiska lantbrukare
är att långsiktigt hållbart producera mat av
hög kvalitet. I alla led från odling och
förädling till distribution är det för oss en
självklarhet att visa omsorg om naturliga
processer och beteenden.

Det innebär att vi strävar efter att

• ekologiska livsmedel ska bli tillgängliga för
alla och till ett rimligt pris.

• markens odlingsförmåga ska bevaras och
stärkas.

• bevara kulturlandskapets biologiska mångfald.

• använda så lite som möjligt av fossila
bränslen och icke-förnyelsebara naturresurser
samt undvika förorenade utsläpp.

• undvika användandet av naturfrämmande
ämnen för att bevara livet i jorden.

• visa omsorg om husdjurens hälsa och ge
dem möjlighet till ett naturligt beteende
och en värdig tillvaro.

• få känna glädje och tillfredställelse i vårt
arbete med säker arbetsmiljö och en skälig
inkomst.

• stärka banden mellan landsbygd och
tätort, mellan producent och konsument.

 

» Mällby Lantgård
» Brålands Gård

» Grosam

» Västra Röd

» Johanssons Gård

» Mölnebo Odlingar

» Linds Gård